Wyniki wyszukiwania dla "clickonce"

7 odpowiedzi

Manifest może być nieprawidłowy lub nie można otworzyć pliku.

Wiem, że jest to bardzo często spotykany problem. Ale istnieje niewielka różnica, mój WPF instaluje się doskonale i działa w systemach Windows 7 i Windows 8....

4 odpowiedź

Jak zaktualizować tylko jedną bibliotekę DLL w instalacji ClickOnce?

Pracuję nad dużą aplikacją typu „kliknij raz” (150 MB,> 200 bibliotek DLL) i jako część procesu debugowania tymczasowego chciałbym zaktualizować tylko 1 b...

3 odpowiedź

Clickonce pełna aktualizacja aktualizacji aplikacji nie powiedzie się z TrustNotGrantedException w systemie Windows 8

Mamy aplikację Clickonce Winforms w C #, której udzielono pełnego zaufania i podpisano przy użyciu ważnego certyfikatu.Aplikacja działa poprawnie i aktualizu...

3 odpowiedź

ClickOnce Wymaganie wstępne: Błąd: opublikowany instalator może być uszkodzony

Utworzyłem niestandardowy pakiet instalacyjny, aby zainstalować niektóre czcionki na komputerze klienckim i wdrożyć go w folderze wymagań wstępnych podC:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bootstrapper\Packages\FontsInstaller. ...

5 odpowiedzi

Jak zsynchronizować wersję publikacyjną z wersją zespołu w aplikacji .NET ClickOnce?

9 odpowiedzi

Jak wyświetlić numer wersji ClickOnce na formularzach Windows

Mam aplikację formularzy systemu Windows, która jest wdrażana w dwóch różnych lokalizacjach.Intranet - ClickOnceInternet - Zainstalowany na farmie Citrix za ...

3 odpowiedź

„Manifestowy podpis XML jest nieprawidłowy” na komputerze klienta, ale działa poprawnie na komputerze programisty

W pracy mieliśmy aplikację ClickOnce, która, gdy klient próbował zainstalować, rzucała wyjątek:Manifest odczytu wyjątku z pliku: / FILEPATH: manifest może by...

3 odpowiedź

Certyfikat podpisującego ClickOnce nie jest ważny do podpisywania przy użyciu makecert / pvk2pfx

Nagle mojaniewygasłe certyfikat utworzony za pomocą makecert / pvk2pfx zgłasza błąd podczas próby opublikowania aplikacji ClickOnce. To działało dobrze tylko...

4 odpowiedź

Możliwe ODP.NET i ClickOnce?

1 odpowiedź

ClickOnce Application Install - Ostrzeżenie o zabezpieczeniach