Wyniki wyszukiwania dla "dtd"

4 odpowiedź

Darmowe narzędzie do konwersji DTD na XSD? [Zamknięte]

Mam DTD, który muszę przekonwertować na plik XSD (schemat XML). Czy istnieje bezpłatne narzędzie lub prosty sposób na osiągnięcie tego celu?

1 odpowiedź

xmllint DTD - sprawdzanie poprawności składni

Próba sprawdzenia poprawności dokumentu XML; jednak xmllint nalega na odczytanie opcji jako pliku, więc otrzymuję wyjątki FileNotFound. Aby potwierdzić, mam ...

6 odpowiedzi

Sprawdź, czy DocumentBuilder.parse ignoruje odniesienia DTD

Gdy analizuję mój plik xml (zmienna f) w tej metodzie, pojawia się błądC: Dokumenty i ustawienia Joe Desktop filevideo OnlineModule map.dtd (System nie może ...

2 odpowiedź

Dlaczego w DTD przestrzenie nazw są podawane jako adresy URL?

Widocznie następujący po nim adres URL przestrzeni nazw

3 odpowiedź

Jakich zasobów mogę użyć do sprawdzenia poprawności DTD?

Jakie zasoby są dostępne do walidacji DTD? Chcę być jasne: nie mówię o sprawdzaniu poprawności dokumentów XML w stosunku do DTD.Mówię o upewnieniu się, że sa...

3 odpowiedź

Dlaczego zagnieżdżone znaczniki zakotwiczenia są nielegalne?

Dowiedziałem się, że zagnieżdżanie znaczników zakotwiczenia nie jest zgodne ze standardami HTML.Z W3:Łącza i kotwice zdefiniowane przez element A nie mogą by...

5 odpowiedzi

xmltask mylić o dtd

Próbuję użyć xmltask dla ant, aby zmodyfikować plik w podkatalogu:

3 odpowiedź

InDesign CS5 Script: Jak mogę zignorować DTD podczas importowania XML?

12 odpowiedzi

Jaka jest różnica między schematem XML a DTD?

Wyszukałem to pytanie, ale nie rozumiem wyraźnie, co to jest schemat XML i DTD (definicja typu dokumentu) i dlaczego schemat XML jest bardziej wydajny w poró...

3 odpowiedź

Sprawdź poprawność pliku XML względem lokalnego pliku DTD z Javą

Jak sprawdzić poprawność pliku XML w stosunku do DTD przechowywanego lokalnie jako plik? Plik XML nie zawiera żadnej deklaracji DOCTYPE (lub może mieć taką, ...