Wyniki wyszukiwania dla "synchronization"

3 odpowiedź

Jaki jest sens tej synchronizacji?

Jaki jest sens synchronizacji tutaj?Dlaczego nie po prostu użyć

8 odpowiedzi

Java Singleton and Synchronization

Proszę wyjaśnić moje pytania dotyczące Singleton i wielowątkowości:Jaki jest najlepszy sposób wdrożenia Singleton w Javie, w środowisku wielowątkowym?Co się ...

3 odpowiedź

Przekaż każdy element listy do nowego wątku jeden po drugim [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Przechwycona zmienna w pętli w C # 8 odpowiedziTo, co staram się zrobić, jest bardzo proste,Skanuję listę ciągów, a następn...

2 odpowiedź

Działające wątki w stylu Round Robin w Javie

Jestem nowy w Wielowątkowości i synchronizacji w Javie. Próbuję osiągnąć zadanie, w którym otrzymuję 5 plików, każdy plik będzie odczytywany przez jeden konk...

4 odpowiedź

W jaki sposób @synchronizowane blokowanie / odblokowywanie w Objective-C?

Czy @synchronizowany nie używa „blokady” i „odblokowania”, aby osiągnąć wzajemne wykluczenie? Jak to się wtedy blokuje / odblokowuje?Wyjściem następującego p...

3 odpowiedź

Oczekiwanie na warunek w zamku reentrant

Poniższy kod pochodzi zJavaDoc z

1 odpowiedź

Jak zsynchronizować wysyłanie formularzy?

3 odpowiedź

Zsynchronizowany blok dla obiektu typu Integer

Właśnie natrafiłem na zsynchronizowany blok w Javie i napisałem mały program, aby przetestować jego działanie.Tworzę 10 wątków i pozwalam, aby każdy wątek zw...

7 odpowiedzi

Jak ustalić, czy obiekt jest zablokowany (zsynchronizowany), aby nie blokować w Javie?

2 odpowiedź

Jak mogę uzyskać nazwę tabeli w funkcji wyzwalacza PostgreSQL?

Mam funkcję wyzwalacza: