Wyniki wyszukiwania dla "inner-classes"

4 odpowiedź

Układanka widoczności klasy wewnętrznej Java

Rozważmy następujący przypadek:

8 odpowiedzi

Java: Klasa statyczna vs. klasa wewnętrzna [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Java klasa wewnętrzna i statyczna klasa zagnieżdżona [/questions/70324/java-inner-class-and-static-nested-class] 25 odpowiedzi Jaka jest różnica między statyczną i niestatyczną klasą zagnieżdżoną?

2 odpowiedź

kompilacja java klasy zewnętrznej wpływa na klasę wewnętrzną

Muszę podać łatkę do websphere. gdzie mam główną klasę java, która ma trzy klasy wewnętrzne. Mam kilka zmian kodu do klasy głównej, ale bez zmian w klasach w...

4 odpowiedź

Wewnętrzna statyczna klasa wewnątrz klasy wewnętrznej nie może być konwertowana

1 odpowiedź

AspectJ Inner-Class Join points

Zastanawiam się, czy istnieje sposób na dotarcie do kodu za pomocą aspektu w części „// zrób coś”?Z góry dziękuję.Turan.

6 odpowiedzi

Zakres klas zagnieżdżonych?

6 odpowiedzi

Klasa wewnętrzna i zmienne lokalne

Dlaczego muszę zadeklarować a

7 odpowiedzi

Czy jest możliwe utworzenie instancji klasy zagnieżdżonej za pomocą Java Reflection?

Przykład kodu:

6 odpowiedzi

Ile razy klasy mogą być zagnieżdżone w klasie?

Natknąłem się na te pytania w jednym z testów Java w Internecie. Dostępne opcje to 4,5,8 i dowolna liczba razy.Użyłem tylko jednej klasy wewnętrznej, ale nig...

3 odpowiedź

Jak wywołać konkretny konstruktor nadrzędny z anonimowej klasy wewnętrznej?