Wyniki wyszukiwania dla "design-time"

3 odpowiedź

Odbicie czasu projektowania

3 odpowiedź

Jak rozwiązywać problemy i debugować błędy trybu projektowania programu Visual Studio?

Korzystając z systemu Windows 7 i Visual Studio 2010 piszę niestandardowe C UserControl C #. Kodowałem w widoku kodu przez kilka tygodni, a ostatnio, gdy pró...

5 odpowiedzi

Jak mieć kod w konstruktorze, który NIE zostanie wykonany w czasie projektowania przez Visual Studio?

2 odpowiedź

Jak wyświetlić powiązanie danych w czasie projektowania w edytorze XAML (działa w czasie wykonywania)?

3 odpowiedź

Jak debugować czas projektowania instancji programu Visual Studio 2012

Tworzę WPF MarkupExtension i napotkałem błędy podczas projektowania. W poprzedniej wersji Visual Studio 2010 możliwe było uruchomienie drugiej instancji Visu...

1 odpowiedź

Obsługa edytora w czasie projektowania kolekcji kontrolek

Chciałbym dodać właściwość reprezentującą zbiór elementów sterujących do komponentu i edytor kolekcji, dzięki któremu mogę łatwo wybrać formanty należące do ...