Wyniki wyszukiwania dla "dynamic-variables"

3 odpowiedź

Używanie słownika zamiast dynamicznych nazw zmiennych w Pythonie

Mam długi plik tekstowy z konfiguracjami ciężarówek. W każdym wierszu niektóre właściwości ciężarówki są wymienione jako ciąg. Każda właściwość ma swoje włas...

3 odpowiedź

Czy mogę tworzyć dynamiczne nazwy obiektów w JavaScript? [duplikować]