Wyniki wyszukiwania dla "stl"

1 odpowiedź

Różnice w Microsoft C ++ STL dla Windows CE?

3 odpowiedź

co to jest auto_ptr_ref, co osiąga i jak to osiąga

3 odpowiedź

Jak zapewnić, że mapa std :: jest uporządkowana?

Używać

3 odpowiedź

Wektor sortowania wektorów

mam

6 odpowiedzi

Tworzenie typu złożonego z dwóch klas wyliczeniowych, gotowe na mapę STL

Chciałbym utworzyć typ złożony z dwóch

2 odpowiedź

Strumień ze std :: string bez tworzenia kopii?

Mam klienta sieciowego z metodą żądania, która pobiera

6 odpowiedzi

Czy w C ++ istnieje standardowa klasa daty / godziny?

Czy C ++ ma standardową klasę czasu? Czy muszę konwertować na ciąg znaków przed zapisaniem w strumieniu. Przykład: chcę wyświetlić bieżącą datę / godzinę w s...

4 odpowiedź

Czy zmiana elementu kolejki priorytetowej powoduje skorzystanie z kolejki?

Mam kolejkę priorytetową i chcę zmodyfikować część jej zawartości (wartość priorytetu), czy kolejka będzie wtedy uciekła?Zależy od tego, czy ucieka się do pu...

10 odpowiedzi

Dlaczego C ++ nie reimplementuje standardowych funkcji C z elementami / stylem C ++?

Dla konkretnego przykładu rozważ

2 odpowiedź

Jak mogę wymusić wyczyszczenie pamięci podręcznej STL?