Wyniki wyszukiwania dla "dataframe"

6 odpowiedzi

Próbuję upuścić indeksowany wiersz NaN w ramce danych

Używam Pythona 2.7.3 i wersji Pandas 0.12.0.Chcę upuścić wiersz z indeksem NaN, aby mieć tylko poprawne wartości site_id.

2 odpowiedź

Znajdź indeksy zduplikowanych wierszy [duplikat]

4 odpowiedź

Dodawanie brakujących dat do ramki danych

Mam ramkę danych, która wygląda tak:

3 odpowiedź

Zmień nazwę pojedynczego nagłówka kolumny w ramce danych pandy [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Zmiana nazw kolumn w pandach 29 odpowiedziMam nazwę ramki danych

3 odpowiedź

Czy ramka danych [, -1] i ramka danych [-1] są takie same?

Przykro mi, ale to wydaje się naprawdę głupie pytanie

3 odpowiedź

Obliczanie średnich godzinowych z wieloletnich okresów

Mam zestaw danych wypełniony średnią prędkością wiatru na godzinę przez wiele lat. Chciałbym stworzyć „średni rok”, w którym dla każdej godziny obliczana jes...

3 odpowiedź

Wyeksportuj tabelę LaTeX z pandas DataFrame

Czy można łatwo wyeksportować ramkę danych (lub nawet jej część) do LaTeX?Szukałem w google i byłem w stanie znaleźć tylko rozwiązania wykorzystujące asciita...

1 odpowiedź

Ponowne indeksowanie ramek danych

Mam ramkę danych. Następnie mam warunek logiczny, za pomocą którego tworzę inną ramkę danych, usuwając niektóre wiersze. Nowa ramka danych pomija jednak inde...

7 odpowiedzi

Filtruj wiersze ramki danych, jeśli wartość w kolumnie znajduje się na ustawionej liście wartości [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak zaimplementować „in” i „not in” dla ramki danych Pandas [/questions/19960077/how-to-implement-in-and-not-in-for-pandas-dataframe] 5 odpowiedziMam pandy Python DataFramerpt: rpt <class ...

7 odpowiedzi

Obiekt „moduł” nie ma atrybutu „DataFrame”