Wyniki wyszukiwania dla "matrix"

1 odpowiedź

Wypełnienie w Pythonie

Jestem całkowicie nowy w algorytmie Flood Fill. Sprawdziłem to z Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_fill). Ale nie stał się tak mądry. Próbuję go ...

2 odpowiedź

Podziel dużą ramkę danych na listę ramek danych na podstawie wspólnej wartości w kolumnie

Mam ramkę danych z 10 kolumnami, zbierającą akcje „użytkowników”, gdzie jedna z kolumn zawiera identyfikator (nie unikalny, identyfikujący użytkownika) (kolu...

3 odpowiedź

Jak podzielić macierz na 4 bloki używając numpy?

Implementuję mnożenie macierzy Strassena za pomocą Pythona. W kroku dzielenia dzielimy większą macierz na mniejsze pod macierze. Czy istnieje wbudowana funkc...

3 odpowiedź

C - alokacja macierzy w funkcji

Próbuję przydzielić macierz za pomocą funkcji, która przyjmuje swoje wymiary i wskaźnik potrójny. Przydzieliłem int ** (ustawiony na NULL) i przekazuję jego ...

1 odpowiedź

Gra życia Conwaya, liczenie sąsiadów [zamknięte]

3 odpowiedź

Zsumuj listę macierzy [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak sumować elementy listy numerycznej [/questions/8939813/how-to-sum-a-numeric-list-elements] 1 odpowiedź Mam listę, w której każdy element jest macierzą 5 * 5. Na przykła [[1]] V1 V2 V3 V4 V5 [1,] 0.000000 ...

4 odpowiedź

MATLAB znajdź i zastosuj funkcję do wartości powtarzających się indeksów

Mam macierz 352x11, indeksowaną przez kolumnę 1 z 10 punktami danych. Niektóre wartości indeksu są powtarzane. Chciałbym znaleźć powtarzające się wskaźniki i...

3 odpowiedź

Zamów macierz według wielu kolumn w r

Mam matrycę

8 odpowiedzi

Jak wypełnić Matrix zerami w OpenCV?

2 odpowiedź

błąd C2719: '_Val': formalny parametr z __declspec (align ('16 ')) nie zostanie wyrównany?