solr plama - wyszukiwanie przynależność do stowarzyszenia

Mam model tkanin, który należy do wielu innych stołów.

class Fabric < ActiveRecord::Base
 validates :name, presence: true
 belongs_to :design
 belongs_to :composition
 belongs_to :collection
 belongs_to :style
 belongs_to :origin
 belongs_to :texture
 belongs_to :supplier
 has_and_belongs_to_many :colours

 searchable do
  text :name, :boost => 5 
  text :description
  text :composition do
   composition.name
  end
  text :collection do
   collection.name
  end
  text :style do
   style.name
  end
  text :origin do
   origin.name
  end
  text :texture do
   texture.name
 end
  text :supplier do
   supplier.name
 end
 end
 end

Zainstalowałem wszystkie odwrotne skojarzenia (Has_many) itp. Jednak nie wydaje mi się, aby można było przeszukiwać pełny tekst w celu sprawdzenia pól nazw wszystkich powiązanych tabel.

Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana.

 @search = Fabric.search do
  fulltext params[:search]
 end
 @fabrics = @search.results

Ross

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion