Wyniki wyszukiwania dla "ruby-on-rails-3"

3 odpowiedź

Atrybut tytułu HTML w Railsach wyświetlający tylko pierwsze słowo

Mam dziwny mały problem.Chcę utworzyć kursor na elemencie, aby wyświetlić „opis” tego elementu, który jest atrybutem modelu tego przedmiotu. Zasadniczo zrobi...

4 odpowiedź

Jak zainstalować Ruby 1.9.3 na Ubuntu bez RVM?

3 odpowiedź

Obsługa zasobów jest bardzo powolna w rozwoju

Mam standardową aplikację webową z szynami 3 z domyślnym potokiem zasobów. Nagle załadowanie zasobów zajęło bardzo dużo czasu (ładowanie mojej strony trwało ...

1 odpowiedź

Prześlij plik do S3 za pomocą CarrierWave bez modelu, czy to możliwe?

CarrierWave ma niesamowitą dokumentację, dopóki nie musisz tego robić bez modelu!Skonfigurowałem ustawienia przesyłania i mgły, a wszystkie działają poprawni...

4 odpowiedź

Jak renderować szablon erb w łańcuchu akcji?

Potrzebuję ciąg html (coś w tym stylu)

1 odpowiedź

Jak wyświetlić wykres paczki okręgu d3.js w aplikacji Rails?

Od dawna staram się to zrobić:http://bl.ocks.org/mbostock/4063269#flare.json przykład pracy w mojej przykładowej aplikacji Rails, aby dowiedzieć się o d3.js....

1 odpowiedź

Devise: Zezwalaj użytkownikom na rejestrację jako „UsErNaMe”, ale zaloguj się za pomocą „username”

3 odpowiedź

niezdefiniowana metoda `email 'dla nil: NilClass w Exibe poczta tabeli Ojciec

5 odpowiedzi

Rails: URL / ścieżka z parametrami

1 odpowiedź

DBI :: InterfaceError: Nie można załadować sterownika (niezainicjowana stała MysqlError)