Wyniki wyszukiwania dla "command-line"

5 odpowiedzi

„Memcache” nie znaleziono w skrypcie PHP z linii poleceń

Mam zainstalowany program Memcache i działa na aplikacje PHP uruchamiane przez Apache (wersja 2.2), ale gdy próbuję uruchomić plik .php w wierszu polecenia, ...

8 odpowiedzi

TeamCity buduje biegacz nie rozpoznający pliku wykonywalnego

Próbuję uruchomić prosty

2 odpowiedź

Uruchamianie ekranu (polecenie unix) + uruchomienie polecenia w 1 poleceniu?

Zastanawiałem się, jak mogę uruchomić polecenie, takie jak:

11 odpowiedzi

Jak uzyskać nazwę aktywnego użytkownika za pomocą wiersza poleceń w OS X?

Jak uzyskać nazwę aktywnego użytkownika za pomocą wiersza poleceń w OS X?

2 odpowiedź

Odzyskiwanie danych wyjściowych ukrytej konsoli?

Uruchamiam polecenie DOS ze środowiska Pythona, które pobiera dane wyjściowe polecenia przez stdout.Wszystko działa dobrze, z wyjątkiem tego, że konsola Wind...

9 odpowiedzi

Wyświetl dwa pliki obok siebie

4 odpowiedź

Programowo załaduj rozpakowane rozszerzenie Chrome

3 odpowiedź

NSTask lub odpowiednik dla iPhone'a [zamknięte]

1 odpowiedź

Jak uzyskać polecenie linkera GCC?

Jak mogę uzyskać wiersz poleceń, którego GCC używa do wywołania ld?Mam problem z celem AVR, gdzie GCC najwyraźniej dodaje opcję linkera, którą próbuję przesł...

10 odpowiedzi

Wiersz polecenia nie zmieni katalogu na inny dysk