Wyniki wyszukiwania dla "popupwindow"

5 odpowiedzi

Android PopupWindow ze strzałką Tooltip

Widziałem wiele pytań dotyczących usuwania obramowania PopupWindow przez przekazanie null lub nowego Drawable () do setBackgroundDrawable (). Mam problem prz...

2 odpowiedź

ViewPager z fragmentami wewnątrz PopupWindow (lub DialogFragment) - Błąd nie znaleziono widoku dla id dla fragmentu

1 odpowiedź

wyskakujące okno w menu kontekstowym rozszerzeń chrome

4 odpowiedź

Problemy z ListView wewnątrz PopupWindow

2 odpowiedź

PopupWindow TouchInterceptor nie działa

Próbuję przetestować klasę PopupWindow. Stworzyłem tę metodę, aby wyświetlić popup:

3 odpowiedź

Otwórz nową kartę bez blokowania wyskakujących okienek po wywołaniu ajax po kliknięciu przez użytkownika

3 odpowiedź

Przełącz na wyskakujące okienka w ogórku, kapibarze

W RSpec mogę użyć takiego przełączenia kodu na wyskakujące okienko,połączyć, Jak mogę zrobić coś takiego w krokach ogórka?

9 odpowiedzi

Jak obsługiwać Pop-up w Selenium WebDriver przy użyciu Java

3 odpowiedź

okno wyskakujące poza kliknięciem ustawione na false [setOutsideTouchable (false)] nie działa

1 odpowiedź

Wywołaj JavaScript okna nadrzędnego z okna podrzędnego