Wyniki wyszukiwania dla "dynamic-proxy"

2 odpowiedź

Jak przechwycić wywołanie do metody niewirtualnej z / do bibliotek stron trzecich w .Net?

4 odpowiedź

Jaka jest różnica między dynamicznym proxy JDK a CGLib?