Wyniki wyszukiwania dla "landscape-portrait"

5 odpowiedzi

iOS - Zezwalaj na tryb Krajobrazowy tylko dla filmów

2 odpowiedź

W jaki sposób można użyć ograniczeń AutoLayout, aby określić inny układ krajobrazu i portretu bez użycia kodu?

3 odpowiedź

Autorotacja pojedynczego UIViewController w iOS 6 za pomocą UITabBar

1 odpowiedź

Jak zablokować ekran w układzie pionowym / poziomym w telefonie iPhone?

3 odpowiedź

Tryb Portret i Krajobraz w iOS6

Podczas aktualizacji mojej aplikacji do standardu iOS6 portret / krajobraz zniknął. Ir działał idealnie, gdy budowałem z Xcode 3. Ale teraz, używając najnows...