Wyniki wyszukiwania dla "fpic"

6 odpowiedzi

Jak mogę stwierdzić, używając czegoś takiego jak objdump, czy plik obiektowy został zbudowany z -fPIC?

Jak mogę to powiedzieć z czymś takim

4 odpowiedź

Wspólne biblioteki i pliki .h

3 odpowiedź

Łączenie biblioteki współużytkowanej z biblioteką statyczną: czy statyczna biblioteka powinna być kompilowana inaczej niż w przypadku, gdy dana aplikacja ją łączy?

Przynajmniej w Linuksie i Solarisie statyczne biblioteki są tak naprawdę tylko zbiorem skompilowanych plików .o wrzucanych do jednego dużego pliku. Podczas k...