Wyniki wyszukiwania dla "dynamic-invoke"

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na dynamiczne rzutowanie typu niejawnego w języku C #?

2 odpowiedź

Do czego służy atrybut __DynamicallyInvokable?