Wyniki wyszukiwania dla "pdf-viewer"

2 odpowiedź

Przeglądarka PDF w MVC, aby pokazać zawartość pdf w widoku

Mam widok o nazwie ShowDocument.cshtml.Chcę wyświetlić dokument pdf w widoku. Najpierw konwertuję stronę html na .pdf, która zawiera informacje jako:Kod w ko...

1 odpowiedź

Jak rozszerzenie pobiera tekst wybrany w przeglądarce chrome pdf?

Napisałem rozszerzenie chrome -słownik języka angielskiego. Wybierasz słowo, pojawia się definicja.Działa dobrze, ale rozwiązuję problem. Wygląda na to, że g...

3 odpowiedź

pokaż pliki pdf na stronie php