Wyniki wyszukiwania dla "formula"

5 odpowiedzi

Maksymalny podzbiór, który nie ma sumy dwóch podzielnych przez K

Otrzymałem zestaw {1, 2, 3, ..., N}. Muszę znaleźć maksymalny rozmiar podzbioru danego zbioru, aby suma dowolnych 2 liczb z podzbioru nie była podzielna prze...

4 odpowiedź

Policz unikalne wartości z warunkiem

3 odpowiedź

Optymalizacja formuł Excel

Nie jestem ekspertem od Excela i po kilku badaniach opracowałem tę formułę, aby przyjrzeć się dwóm zestawom tych samych danych z różnych czasów. Następnie wy...

3 odpowiedź

Warunkowa grupa SUM w Crystal Reports

Robię kilka raportów księgowych i podsumowuję moje różne waluty za pomocą formułyTO ZNACZYCanadianCommissionFormula

2 odpowiedź

Konwersja częstotliwości słowa na histogram graficzny w Pythonie

Właśnie to mam teraz, dzięki Pavlowi Anossovowi. Próbuję przekonwertować częstotliwość słowa, która została wyprowadzona na gwiazdki.

2 odpowiedź

Excel - Array Formula do pominięcia pustych komórek

1 odpowiedź

Formuła, aby znaleźć indeks nagłówka pierwszej niepustej komórki zakresu w programie Excel?

Mam tę tabelę, którą można uznać za podstawowy niestandardowy wykres Gantta:Chciałbym wypełnić kolumnę A datami początkowymi w oparciu o pierwszą wypełnioną ...

2 odpowiedź

Błąd obliczania wzoru Jexcel

Stworzyłem arkusz,out.xls który miał komórkę D6 = D5 * 2 i D5 ustawioną na 1. Moim problemem jest to, że po podłączeniu wartości do D5 w jxl, D6 nigdy nie ob...

11 odpowiedzi

Obliczanie długości Base64?

2 odpowiedź

Jak używać zmiennych referencyjnych według ciągu znaków w formule?