Wyniki wyszukiwania dla "if-statement"

3 odpowiedź

Różnica między `if (isset ($ _ SESSION))` i `if ($ _SESSION)`?

Zauważyłem, że często ludzie po prostu piszą

3 odpowiedź

Przewód warunkowy Bash

8 odpowiedzi

Instrukcja przełączania Java

6 odpowiedzi

Problemy z pętlą if / else w Pythonie

Próbuję stworzyć tego tłumacza Pig Latin w Pythonie i działał on dobrze, dopóki nie spróbowałem go zmniejszyć.Czy ktoś może spojrzeć na ten kod i powiedzieć ...

3 odpowiedź

Alternatywa dla miliona instrukcji IF

Używając JavaScript wyciągam nazwiska ze strony internetowej i łączę je jakoś (prawdopodobnie z tablicą). Po zebraniu wszystkich nazwisk muszę utworzyć kolej...

2 odpowiedź

Drukowanie na dwa razy

4 odpowiedź

Bash, jeśli instrukcja z wieloma warunkami zgłasza błąd

Próbuję napisać skrypt, który sprawdzi dwie flagi błędów, aw przypadku zmiany jednej flagi (lub obu), wystąpi błąd echo. Mój skrypt:

4 odpowiedź

Jaka jest właściwa składnia instrukcji IF w MySQL?

Mam mały i prosty kod MySQL. Ale ilekroć go uruchomię, pojawia się błąd # 1064. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest mój błąd tutaj?

14 odpowiedzi

W Javie, używając instrukcji switch z zakresem wartości w każdym przypadku?

W Javie jest możliwe napisanie instrukcji switch, gdzie każdy przypadek zawiera więcej niż jedną wartość? Na przykład (chociaż wyraźnie nie działa następując...

3 odpowiedź

jQuery używa „this” w instrukcji if

Używam