Błąd obliczania wzoru Jexcel

Stworzyłem arkusz,out.xls który miał komórkę D6 = D5 * 2 i D5 ustawioną na 1. Moim problemem jest to, że po podłączeniu wartości do D5 w jxl, D6 nigdy nie oblicza. D6 po prostu trzyma wartość obliczoną początkowo, gdy podłączałem 1 do D5 w Excelu.

Uwaga: Mam znacznie większy problem programistyczny, który próbuję rozwiązać, jest to po prostu bardzo pomniejszona wersja, aby zmniejszyć błąd.

To jest mój pierwszy raz, kiedy korzystam z Jexcel i dopiero w zeszłym roku nauczyłem się Javy, więc każda pomoc zostanie doceniona. Wczoraj spędziłem 6 godzin próbując znaleźć odpowiedź w Internecie, ale bezskutecznie.

wyjście jest dołączone poniżej kodu
Kod: (pominięto główny i import)

    WorkbookSettings custom= new WorkbookSettings();
    custom.setRationalization(true);
    custom.setRefreshAll(true);
    custom.setUseTemporaryFileDuringWrite(true);
    Workbook workbook = Workbook.getWorkbook(new File("out.xls"),custom); 


    WritableWorkbook copy = Workbook.createWorkbook(new File("output.xls"), workbook); 

    WritableSheet sheet2 = copy.getSheet(0); 
    SheetSettings customsheetsettings=new SheetSettings(sheet2);
    customsheetsettings.setAutomaticFormulaCalculation(true); 
    Number number = new Number(3, 4, 3);
    sheet2.addCell(number); 


    copy.write();
    copy.close(); 
    workbook.close();


    Workbook workbook2 = Workbook.getWorkbook(new File("output.xls")); 
    Sheet sheet=workbook2.getSheet(0);


    System.out.println("D5:"+sheet.getCell(3,4).getContents());
    FormulaCell formula5=(FormulaCell) sheet.getCell(3,5);
    System.out.println("Formula:"+formula5.getFormula());
    System.out.println("D6:"+formula5.getContents()); 

    NumberFormulaCell nfc=(NumberFormulaCell)sheet.getCell(3, 5); 
    System.out.println(nfc.getValue()); 
    workbook2.close();

wydajność:

D5:3
Formula:D5*2.0
D6:2
2.0

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion