Wyniki wyszukiwania dla "report"

1 odpowiedź

Pokaż dane w poziomie w raporcie rdlc

Używam visual studio 2012 z c # i chcę używać rdlc dla niektórych raportów. Jestem trochę zaznajomiony z raportami i mogę wyświetlać moje dane na tablixie lu...

1 odpowiedź

Scal kilka dynamicznych raportów AX w jednym

5 odpowiedzi

Dostosowywanie sekcji podsumowania raportu e-mail TestNG

2 odpowiedź

Wypełnianie stałej liczby wiodącymi zerami do stałej długości [zamknięte]

W Crystal Report przy użyciu Visual Studio 2010 próbuję utworzyć formułę dla następującego scenariusza:x = dowolna liczba (stała liczba 8 cyfr, nie może być ...

3 odpowiedź

Jak uzyskać wartość ValueMember z ComboBox C # Winforms?

Mam problemy z uzyskaniem ustawionej wartości ValueMember. Próbuję użyć combobox, aby wybrać raport formularzy systemu Windows. Mogę dostać imię, ale nie Rpt...

5 odpowiedzi

Jak analizować raport podsumowujący JMeter?

Otrzymuję następujący wynik po uruchomieniu testu obciążenia. Czy ktoś może mi pomóc przeczytać raport?

8 odpowiedzi

Definicja raportu jest nieprawidłowa

3 odpowiedź

Jak mogę wydrukować wiele raportów jaspera na jednej stronie pliku PDF

6 odpowiedzi

Źródło definicji raportu nie zostało określone

Używam następującego kodu próbującego UstawParametr:

6 odpowiedzi

ReportViewer wyświetlający uszkodzone obrazy w Chrome