Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

6 odpowiedzi

Jak cofnąć ostatnie polecenie dodawania migracji?

3 odpowiedź

Mapowanie widoków bazy danych do kodu EF 5.0 Najpierw w / Migracje

Próbuję odwzorować widok SQL na encję w kodzie EF 5.0 Najpierw w / Migracje, aby wyświetlić podstawowe informacje na stronie bez konieczności wysyłania zapyt...

2 odpowiedź

Nie można usunąć atrybutu tożsamości z PK

Muszę zmienić typ danych klucza podstawowego na jednej z moich tabel na ciąg z int (nie powiedziałem, że CHCĘ ...). Migracja generuje ten bit kodu:

5 odpowiedzi

Klucz zagraniczny do Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.IdentityUser?

Jestem w VS 2013 i właśnie stworzyłem aplikację MVC.Tworzę obiekt Zamierzam mieć klucz obcy do tabeli AspNetUsers w wynikowej bazie danych. Projekt ma Applic...

2 odpowiedź

Jak ręcznie utworzyć tabele tożsamości asp.net przy użyciu migracji?

Chciałbym, aby tabele tożsamości asp.net istniały w mojej bazie danych, a także, aby odpowiednie odpowiednie modele pierwszych kodów wygenerowane, zanim fakt...

1 odpowiedź

Ręcznie podaj DbContext do DbMigrator

Platforma .NET 4.5 i Entity Framework 6.Pytanie Mam następujący kod do wykonania migracji:

5 odpowiedzi

Pole „Execute Code First Migrations” zniknęło z mojego profilu publikowania

Korzystam z aplikacji internetowej do wdrożenia aplikacji MVC4 przy użyciu kodu EF5. Zrobiłem profil publikowania o nazwie „programowanie”, który używa aplik...

2 odpowiedź

Generowanie kodu źródłowego z istniejącej bazy danych w ASP.NET MVC

1 odpowiedź

Struktura encji, kod pierwszy i relacja jeden do wielu w wielu kontekstach

Najpierw używam VS 2010 i kodu Entity Framework (wersja 6). Mam po dwa elementy w swoim własnym kontekście i chcę utworzyć relację jeden do wielu między nimi...

4 odpowiedź

Entity Framework - Migrations - Code First - Seeding per Migration

Patrzę na Migracje, aby oczyścić nasze procesy wdrażania. Im mniej ręcznej interwencji wymagane jest, aby zmienić produkcję, tym lepiej.Wpadłem na 3 główne p...