Wyniki wyszukiwania dla "windows-identity"

7 odpowiedzi

Jak uzyskać aktualnie zalogowane konto systemu Windows ze strony ASP.NET?

Mam aplikację ASP.NET 3.5, która używa uwierzytelniania formularzy ASP.NET. Chcę móc uzyskać nazwę użytkownika systemu Windows aktualnie zalogowanego na komp...

2 odpowiedź

Komunikat: ID4243: Nie można utworzyć tokenu zabezpieczeń. Token nie został znaleziony w pamięci podręcznej tokenów i nie znaleziono pliku cookie w kontekście

2 odpowiedź

MVC3 Windows Authentication override User.Identity

4 odpowiedź

WIF-ID1014: Podpis jest nieprawidłowy. Dane mogły zostać naruszone

Używam WIF do uwierzytelniania naszej nowej strony internetowej, STS opiera się na implementacji początkowej.Aby to działało poprawnie w środowisku z równowa...