Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

2 odpowiedź

Nie można uruchomić migracji EF5 z istniejącą bazą danych

Najpierw przeczytałem te pytania / odpowiedzi:Komunikat migracji EFW jaki sposób mogę zatrzymać sprawdzanie, czy moja baza danych nie ma oczekujących migracj...

2 odpowiedź

Migracja nie zmienia mojego stołu

Właśnie włączyłem migracje w moim projekcie i dodałem kilka pól

2 odpowiedź

Jak napisać akcję edycji

1 odpowiedź

Jak odnoszą się do OnModelCreating i nieautomatyczne migracje?

Kiedy dodaję nową tabelę, która ma pewne powiązania z moją bazą danych, a następnie uruchamiam

8 odpowiedzi

EF CodeFirst: Albo parametr @objname jest niejednoznaczny, albo zastrzeżony @objtype (COLUMN) jest nieprawidłowy

1 odpowiedź

EF Code First Migrations: MigrateDatabaseToLatestVersion bez NUGET

Potrzebuję pomocy, aby wyjaśnić, jak działa EF Code First Migrations na maszynie produkcyjnej. Mam kilka klas encji i klasę pochodną DbContext, aby uzyskać d...

4 odpowiedź

Entity Framework - Zacznij od nowa - Cofnij / wycofaj wszystkie migracje

Z jakiegoś powodu moje migracje wydają się być pomieszane / uszkodzone / cokolwiek. Jestem w punkcie, w którym chcę po prostu zacząć od nowa, więc czy istnie...

4 odpowiedź

Korzystanie z Entity Framework (najpierw kod) migracje w produkcji

Po prostu staram się wykorzystywać migracje EF do naszego projektu, aw szczególności do przeprowadzania zmian schematu w produkcji między wersjami.Widziałem ...

2 odpowiedź

Jak mogę wyłączyć korzystanie z tabeli __MigrationHistory w Entity Framework 4.3 Code First?

Korzystam z Entity Framework 4.3 Code First z niestandardowym inicjatorem bazy danych w następujący sposób:

1 odpowiedź

SQL Server CE Code Problemy z pierwszą migracją

Mam kilka problemów z włączeniem (kodem) migracji dla mojej bazy danych SQL Server Compact 4.0 dla mojej aplikacji .NET.