Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

4 odpowiedź

Ograniczenie klucza obcego, EF z kolekcją obiektów potomnych

Próbuję zaktualizować model, ale otrzymuję błąd „Operacja nie powiodła się: relacji nie można zmienić, ponieważ jedna lub więcej właściwości klucza obcego je...

4 odpowiedź

Entity Framework - Zacznij od nowa - Cofnij / wycofaj wszystkie migracje

Z jakiegoś powodu moje migracje wydają się być pomieszane / uszkodzone / cokolwiek. Jestem w punkcie, w którym chcę po prostu zacząć od nowa, więc czy istnie...

4 odpowiedź

Korzystanie z Entity Framework (najpierw kod) migracje w produkcji

Po prostu staram się wykorzystywać migracje EF do naszego projektu, aw szczególności do przeprowadzania zmian schematu w produkcji między wersjami.Widziałem ...

1 odpowiedź

Migracja EF 4.3 - jak stworzyć skrypt obniżający wersję?

Mam problem, na który nie mogłem znaleźć odpowiedzi w Internecie.Używam CodeFirst EF 4.3.1 Migrations z MsSQL.Dodałem kilka migracji, a teraz chcę utworzyć s...

6 odpowiedzi

Wyjątek podniesiony podczas próby włączenia migracji w EF 4.3.1

Używam frameworka Entity 4.3.1 zainstalowanego przez nuget w moim projekcie biblioteki klasy .Net 4.0. W sytuacji, gdy wywołam komendę „Enable-Migrations” w ...

1 odpowiedź

Jak odnoszą się do OnModelCreating i nieautomatyczne migracje?

Kiedy dodaję nową tabelę, która ma pewne powiązania z moją bazą danych, a następnie uruchamiam

2 odpowiedź

Jak mogę wyłączyć korzystanie z tabeli __MigrationHistory w Entity Framework 4.3 Code First?

Korzystam z Entity Framework 4.3 Code First z niestandardowym inicjatorem bazy danych w następujący sposób:

2 odpowiedź

Struktura encji Migracje nie zawierają adnotacji danych DefaultValue (EF5RC)

Mam klasę, która wygląda tak:

1 odpowiedź

EF Code First Migrations: MigrateDatabaseToLatestVersion bez NUGET

Potrzebuję pomocy, aby wyjaśnić, jak działa EF Code First Migrations na maszynie produkcyjnej. Mam kilka klas encji i klasę pochodną DbContext, aby uzyskać d...

3 odpowiedź

Najpierw migracja kodu i błąd inicjalizacji

Nie jestem pewien, jak użyć pierwszej funkcji migracji kodu. W moim rozumieniu powinien on utworzyć moją bazę danych, jeśli jeszcze nie istnieje, i zaktualiz...