Wyniki wyszukiwania dla "dct"

1 odpowiedź

DCT używa tylko liczby całkowitej

Muszę zaimplementować transformację DCT, ale nie mogę używać typów float ani double. W internecie jest wiele implementacji, ale wszystkie używają floatu.Czy ...

2 odpowiedź

Dlaczego kompresja JPEG przetwarza obraz za pomocą bloków 8x8?

Dlaczego kompresja JPEG przetwarza obraz za pomocą bloków 8x8 zamiast stosować dyskretną transformację kosinusową do całego obrazu?

2 odpowiedź

Jak obliczyć dyskretną transformację kosinusową (DCT) w PHP?