Wyniki wyszukiwania dla "tabactivity"

1 odpowiedź

OnActivityResult nie działa w TabActivityGroup?

Używam Aktywności zakładki jako głównej aktywności, w której ma 4 zakładki. Jedna karta to Grupa działań, która ma trzy przyciski. Każdy przycisk to jedna cz...

4 odpowiedź

Błąd Androida Facebook api 3.0: Nie można wywołać LoginActivity z pakietem wywołującym zerowym