Wyniki wyszukiwania dla "code-first-migrations"

1 odpowiedź

Migracja EF 4.3 - jak stworzyć skrypt obniżający wersję?

Mam problem, na który nie mogłem znaleźć odpowiedzi w Internecie.Używam CodeFirst EF 4.3.1 Migrations z MsSQL.Dodałem kilka migracji, a teraz chcę utworzyć s...

1 odpowiedź

Jak odnoszą się do OnModelCreating i nieautomatyczne migracje?

Kiedy dodaję nową tabelę, która ma pewne powiązania z moją bazą danych, a następnie uruchamiam

1 odpowiedź

EF Code First Migrations: MigrateDatabaseToLatestVersion bez NUGET

Potrzebuję pomocy, aby wyjaśnić, jak działa EF Code First Migrations na maszynie produkcyjnej. Mam kilka klas encji i klasę pochodną DbContext, aby uzyskać d...

1 odpowiedź

Koduj pierwsze migracje z istniejącym stołem

W moim modelu mam właściwość nawigacji Język:

1 odpowiedź

Kod najpierw tworzy tabele

Śledziłemto samouczek, a ja próbowałem dodać kilka nowych kolumn w tabeli userprofile. Próbowałem stworzyć nowy stół.

1 odpowiedź

Programowa transformacja danych w Kodzie EF5 Pierwsza migracja

Czy możliwe jest przeprowadzenie dowolnego rodzaju transformacji danych programowych w Entity Framework 5 Kod Pierwsze migracje?Tam jestSql() metoda wykonywa...

1 odpowiedź

SQL Server CE Code Problemy z pierwszą migracją

Mam kilka problemów z włączeniem (kodem) migracji dla mojej bazy danych SQL Server Compact 4.0 dla mojej aplikacji .NET.

1 odpowiedź

Entity Framework Code-First Migrations - Nie można upuścić ograniczenia, ponieważ nie istnieje (konwencja nazewnictwa od 4.3 do 5.0)

Wcześniej korzystałem z EF 4.3 i po uaktualnieniu do wersji 5.0 dowiaduję się, że indeksy, ograniczenia FK i ograniczenia PK wszystkie mają swoje konwencje n...

1 odpowiedź

Struktura encji, kod pierwszy i relacja jeden do wielu w wielu kontekstach

Najpierw używam VS 2010 i kodu Entity Framework (wersja 6). Mam po dwa elementy w swoim własnym kontekście i chcę utworzyć relację jeden do wielu między nimi...

1 odpowiedź

Ręcznie podaj DbContext do DbMigrator

Platforma .NET 4.5 i Entity Framework 6.Pytanie Mam następujący kod do wykonania migracji: