Jak ręcznie utworzyć tabele tożsamości asp.net przy użyciu migracji?

Chciałbym, aby tabele tożsamości asp.net istniały w mojej bazie danych, a także, aby odpowiednie odpowiednie modele pierwszych kodów wygenerowane, zanim faktycznie uruchomię aplikację mvc i utworzę użytkownika, abym mógł zakodować pewną logikę przeciwko tym klasom. uprzednio. Czy istnieje sposób, aby ręcznie utworzyć te tabele / klasy z migracjami?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion