Wyniki wyszukiwania dla "void"

3 odpowiedź

Zrozumienie różnicy między f () i f (void) w C i C ++ raz na zawsze

4 odpowiedź

Jaka jest różnica między parametrem Void a brakiem parametru?

Mam klasę, która definiuje dwie przeciążone metody

2 odpowiedź

Unieważnij w kontrastie z jednostką

5 odpowiedzi

Czy główny z listą parametrów void różni się od głównej z pustą listą parametrów? [duplikować]

Możliwy duplikat:Dlaczego typ głównej funkcji w C i c ++ pozostaje do zdefiniowania przez użytkownika?Co to jestunieważnić ? Ktoś podaje kilka przykładów, wł...

6 odpowiedzi

Jak przetestować metodę void za pomocą narzędzi testowych Junit?

Po prostu implementuję metodę

2 odpowiedź

Co robi void casting?

Czytałem jakiś kod źródłowy i to się pojawiło;

4 odpowiedź

Czy usunięcie pustego wskaźnika gwarantuje usunięcie właściwego rozmiaru? [duplikować]

3 odpowiedź

Zwróć nic lub return void— Co dokładnie robi C # na końcu pustego wywołania Function ()?

Rozważ następującą funkcję C #:

6 odpowiedzi

Jaka jest różnica między java.lang.Void a void?

W API„Klasa Void jest niezainstalowalną klasą zastępczą do przechowywania odwołania do obiektu klasy reprezentującego nieważne słowo kluczowe Java”.Co to jes...

4 odpowiedź

Co właściwie robi (void) var?

Rozważ następujące