Wyniki wyszukiwania dla "void"

10 odpowiedzi

Czy jest to zła praktyka używania zwrotu w metodzie pustki?

8 odpowiedzi

Różnica między int main () i int main (void)?

2 odpowiedź

Unieważnij w kontrastie z jednostką

2 odpowiedź

Co robi void casting?

Czytałem jakiś kod źródłowy i to się pojawiło;

7 odpowiedzi

Jak mogę zwrócić domyślną wartość atrybutu? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Metoda get () podobna do sprawdzania atrybutów Pythona 3 odpowiedziMam przedmiot

6 odpowiedzi

Jaka jest różnica między java.lang.Void a void?

W API„Klasa Void jest niezainstalowalną klasą zastępczą do przechowywania odwołania do obiektu klasy reprezentującego nieważne słowo kluczowe Java”.Co to jes...

4 odpowiedź

Object [] nie może być rzutowany na Void [] w AsyncTask

Dostaję ten błąd w rozszerzonej asynctask, ale jestem pewien, że Object [] IS Void [].To jest mój niestandardowy AsyncTask:

4 odpowiedź

Czy usunięcie pustego wskaźnika gwarantuje usunięcie właściwego rozmiaru? [duplikować]

2 odpowiedź

Rzucanie pustego wskaźnika do struktury

Zacząłem czuć się dobrze z C, a potem wpadłem w casting typu. Jeśli mam następujące zdefiniowane w pliku * .h

4 odpowiedź

Jaki jest cel listy <Nieważne>?