Wyniki wyszukiwania dla "capture"

3 odpowiedź

Śledź kliknięcie filmu flash (object / embed) za pomocą jQuery

Tworzę dynamiczny system banerów, który obsługuje banery img, a także banery flashowe wykonane za pomocą obiektu / embed. Cała strona intensywnie wykorzystuj...

3 odpowiedź

Dlaczego przechwytywanie nazwanych grup w Ruby powoduje błędy „niezdefiniowanej zmiennej lokalnej lub metody”?

Mam problemy z nazwanymi przechwytami w wyrażeniach regularnych w Ruby 2.0. Mam zmienną łańcuchową i interpolowane wyrażenie regularne:

2 odpowiedź

Zrzut ekranu ignoruje niektóre okna

3 odpowiedź

C # próbuje przechwycić zdarzenie KeyDown w formularzu

1 odpowiedź

Zrzut ekranu podczas korzystania z aparatu (Android)

3 odpowiedź

Które mogą zastąpić funkcję capturePicture

2 odpowiedź

Jak przechwycić wyjście stdout z wywołania funkcji Pythona?

Używam biblioteki Pythona, która robi coś z obiektem

3 odpowiedź

Czy istnieje sposób na powtórzenie przechwytywania dowolną liczbę razy w wyrażeniu regularnym?

Używam C ++ tr1 :: regex z gramatyką wyrażeń regularnych ECMA. Próbuję przeanalizować nagłówek i zwrócić wartości powiązane z każdym elementem w nagłówku.Nag...

2 odpowiedź

Które / dev /… (urządzenia) są mikrofonem i głośnikiem w systemie Mac OS X?

3 odpowiedź

Jak mogę zrobić zrzut ekranu wideo w systemie Android

Mam odtwarzanie wideo, aw pewnym momencie muszę wstrzymać wideo, zrobić przechwycenie i użyć tego obrazu, aby go zmodyfikować, w aktywności malowania. Proble...