Wyniki wyszukiwania dla "flex"

3 odpowiedź

w flex, czy można osadzać pliki Speex?

Flash 10 podobno obsługuje format audio Speex. Chciałbym osadzić niektóre pliki Speex w moim SWF:

2 odpowiedź

Adobe Flex: Nie można przekonwertować XMLList na mx.collections.IList

Aplikacja My Flex uruchamia usługę na stronie php, która pobiera dane z mojej bazy danych, a następnie konstruuje wynik w formacie XML. Stworzyłem nowy XMLLi...

2 odpowiedź

Warunkowo włączając biblioteki Flex (SWC) w zadaniach mxmlc / compc ant

Starałem się dowiedzieć, jak warunkowo włączyć biblioteki Flex do kompilacji mrówek opartej na właściwości ustawionej w wierszu poleceń. Próbowałem wielu pod...

4 odpowiedź

Flex 3 DataGrid Column Width Problem

3 odpowiedź

Jak uzyskać z instancji klasy obiekt klasy w ActionScript 3?

7 odpowiedzi

Flex: błąd żądania HTTP # 2032

1 odpowiedź

Sortowanie ArrayCollection w Flex

Czy jest jakiś sposób w Flex, w którym możemy posortować arraycollection na podstawie ciągów.Mam dataprovider z łańcuchami typu „Critical” „High” „Medium” „L...

1 odpowiedź

stage force render / redraw

Normalnie słuchałbym zdarzenia ENTER_FRAME i uruchamiał kod za każdym razem, gdy renderowana jest ramka. Ale dla mojej aplikacji jest to zbyt wolne. Czas mię...

3 odpowiedź

jak przesyłać dane z BlazeDS bez otrzymywania wiadomości od klienta Flex?

Używam BlazeDS do funkcji przesyłania danych w moim projekcie aplikacji Flex. Z oficjalnego samouczkaRozpoczęcie pracy z BlazeDS, pokazuje przykład przesyłan...

2 odpowiedź

Interakcja z programem ładującym SWF