Wyniki wyszukiwania dla "flex"

1 odpowiedź

Jak dodać „płaski” nagłówek wiadomości do wywołania usługi Flex Web?

Mam klienta elastycznego łączącego się z usługą internetową, która potrzebuje tokena uwierzytelniającego dodanego jako nagłówek o nazwie „Tożsamość”. Przykła...

5 odpowiedzi

Jak zaktualizować bazę danych MySql za pomocą Flex

1 odpowiedź

Scal dwa pliki dźwiękowe w nowy plik

2 odpowiedź

Jakiekolwiek doświadczenie migracyjne Flex 4?

2 odpowiedź

Warunkowo włączając biblioteki Flex (SWC) w zadaniach mxmlc / compc ant

Starałem się dowiedzieć, jak warunkowo włączyć biblioteki Flex do kompilacji mrówek opartej na właściwości ustawionej w wierszu poleceń. Próbowałem wielu pod...

2 odpowiedź

AS3: Eksportuj MovieClip lub Canvas do swf

Mam aplikację, w której użytkownik może edytować prostą kartkę z życzeniami i powinien móc wysłać ją do innego użytkownika. Obecnie robimy to, eksportując do...

2 odpowiedź

jak pracować z metodą registerClassAlias ​​() dla niestandardowych składników mxml

Mam niestandardowy komponent flex mxml (Grafika). Zgodnie z wymaganiem należy je skopiować jako operację kopiowania lub wycinania.problem w metodzie register...

4 odpowiedź

Jak zdobyć silnie wpisaną kolekcję od BlazeDS?

Wystawiłem Spring bean do mojej aplikacji Flex za pośrednictwem BlazeDS. W moim kodzie Java zwracam mocno wpisane listy. na przykład

4 odpowiedź

JSON.parse Błąd # 1132: Błędne dane wejściowe analizy składni JSON (Flex / Actionscript / PHP)

Dostaję „Błąd nr 1132: Błędne dane wejściowe do analizy składni JSON” i nie mogę zrozumieć dlaczego.Mój json jest generowany przez php: json_encode ($ x). Wy...

3 odpowiedź

jak przesyłać dane z BlazeDS bez otrzymywania wiadomości od klienta Flex?

Używam BlazeDS do funkcji przesyłania danych w moim projekcie aplikacji Flex. Z oficjalnego samouczkaRozpoczęcie pracy z BlazeDS, pokazuje przykład przesyłan...