Wyniki wyszukiwania dla "flex"

1 odpowiedź

Lista z wielowierszowym (zawijaniem wyrazów) elementu renderującego - jak przewinąć do dołu? Z przypadkiem testowym i zrzutami ekranu

7 odpowiedzi

Rozwój gry: Flex lub Flash IDE?

Co byłoby bardziej wszechstronne w tworzeniu gier?

1 odpowiedź

Jaki jest najlepszy sposób udostępniania danych między komponentami w Flex?

Mam aplikację Flex, nad którą pracuję nad nową pracą. To rodzaj aplikacji do kół treningowych - uczę się języka, a to nie jest aplikacja, która musi porozmaw...

7 odpowiedzi

Flex: błąd żądania HTTP # 2032

1 odpowiedź

jak uzyskać węzeł potomny z każdego węzła nadrzędnego oddzielnie?

Mam kilka danych Xml ..

22 odpowiedź

Silverlight vs Flex

0 odpowiedzi

Jak dołączyć dodatkowe opcje kompilatora „obejmuje” i „włącz-biblioteki”?

Jak mogę dołączyć dodatkowe opcje kompilatora „zawiera” lub „włącz-biblioteki”? Chcę dołączyć klasę o nazwie myClass lub zasoby pakietu. Więc chcę dokładnie ...

1 odpowiedź

Jak dodać „płaski” nagłówek wiadomości do wywołania usługi Flex Web?

Mam klienta elastycznego łączącego się z usługą internetową, która potrzebuje tokena uwierzytelniającego dodanego jako nagłówek o nazwie „Tożsamość”. Przykła...

4 odpowiedź

Powiększ do iz punktu

Próbuję powiększyć obiekt DisplayObject do pewnego punktu. Pomyślałem, że to będzie łatwe, ale spędziłem dzień próbując to rozgryźć.Zasadniczo tak myślępowin...

2 odpowiedź

W AS3, gdzie narysujesz linię między Dictionary a ArrayCollection?

Zasadniczo używałem obiektu Dictionary w moim programie, który zasadniczo przyjmował inty jako klucze i zapisywał identyfikatory równorzędne RTMFP w odpowied...