Wyniki wyszukiwania dla "flex"

3 odpowiedź

FLEX: okno dialogowe nie wyświetla się natychmiast

1 odpowiedź

Jak ukryć okno dialogowe drukowania w programie Flex?

Czy można ukryć okno dialogowe drukowania w Flex? Używam klasy FlexPrintJob.Oto mój kod:

2 odpowiedź

skompiluj swc in flash do użycia w flex, z klasą zapisaną w flex

2 odpowiedź

Kolejność wykonywania obsługi zdarzenia ActionScript

Próbowałem zrozumieć sposób implementacji zdarzeń ActionScript, ale utknąłem.Wiem, że AS jest pojedynczym wątkiem, co oznacza, że ​​tylko jedna obsługa zdarz...

7 odpowiedzi

Rozwój gry: Flex lub Flash IDE?

Co byłoby bardziej wszechstronne w tworzeniu gier?

3 odpowiedź

Wyślij ByteArray do JavaScript

3 odpowiedź

Introspekcja Actionscript 3 - nazwy funkcji

Próbuję przeglądać każdy z elementów obiektu. Dla każdego członka sprawdzam, czy jest to funkcja, czy nie. Jeśli jest to funkcja, chcę uzyskać jej nazwę i wy...

2 odpowiedź

jak pracować z metodą registerClassAlias ​​() dla niestandardowych składników mxml

Mam niestandardowy komponent flex mxml (Grafika). Zgodnie z wymaganiem należy je skopiować jako operację kopiowania lub wycinania.problem w metodzie register...

4 odpowiedź

JSON.parse Błąd # 1132: Błędne dane wejściowe analizy składni JSON (Flex / Actionscript / PHP)

Dostaję „Błąd nr 1132: Błędne dane wejściowe do analizy składni JSON” i nie mogę zrozumieć dlaczego.Mój json jest generowany przez php: json_encode ($ x). Wy...

3 odpowiedź

jak przesyłać dane z BlazeDS bez otrzymywania wiadomości od klienta Flex?

Używam BlazeDS do funkcji przesyłania danych w moim projekcie aplikacji Flex. Z oficjalnego samouczkaRozpoczęcie pracy z BlazeDS, pokazuje przykład przesyłan...