Wyniki wyszukiwania dla "window"

5 odpowiedzi

Nowa linia jako ogranicznik pętli FOR

Jestem nowym użytkownikiem skryptu wsadowego i próbuję przeanalizować plik, który ma wartość klucza (rodzaj) par rozdzielonych nową linią. Na przykład:

3 odpowiedź

Przechowywanie zmiennej w obiekcie „okna” JavaScript jest właściwym sposobem użycia tego obiektu?

1 odpowiedź

Wydanie polecenia w osadzonym terminalu

Używam następującego kodu Pythona do osadzenia okna terminala (z Ubuntu Linux) w oknie Tkinter. Chciałbym podać polecenie 'sh kBegin' w oknie automat...

3 odpowiedź

Plik wsadowy - powrót dwóch kroków w ścieżce katalogu

Tworzę plik wsadowy na ścieżce

1 odpowiedź

Okno rodzica zawiesza się, gdy okno dziecka zawiesza się, mimo że pochodzi z innego procesu

Zrzeczenie się: Nie znam API Win32, zwłaszcza jak działają okna.Chciałbym, aby okno niektórych przetwarzało okno potomne innego procesu. Te dwa procesy są ta...

3 odpowiedź

Applescript - Przesuń okno na pierwszy plan

Mam aplikację z kilkoma otwartymi jednocześnie oknami. Chciałbym wprowadzić konkretne okno na pierwszy plan (znam jego tytuł).W tej chwili używam kombinacji ...

6 odpowiedzi

Jak zmienić ścieżkę obrazu na podstawie szerokości ekranu?

Próbuję zmienić folder, z którego czytane są moje obrazy, w zależności od szerokości okna.Mam dwa foldery, które zawierają różne rozmiary obrazów i zastanawi...

4 odpowiedź

Zmiana lokalizacji startowej okna WPF

Chciałbym mieć okno WPF otwarte w górnej prawej części ekranu.Teraz mogę to osiągnąć, otwierając okno, a następnie przesuwając je (za pomocą okna Movew user3...

6 odpowiedzi

W javascript dostęp do okna „Matematyka” jest wolniejszy lub szybszy niż dostęp do obiektu „Matematyka” bez „okna”.

2 odpowiedź

Panel ExtJs - dodawanie dynamicznych komponentów

Mam okno z panelem wewnątrz okna. Dynamicznie dodaję komponenty do panelu. Komponenty te są w układzie „hbox”, więc są ułożone poziomo. Po kliknięciu przycis...