Wyniki wyszukiwania dla "database-table"

5 odpowiedzi

jak połączyć dwie kolumny w jedną z istniejącą nazwą kolumny w mysql?

9 odpowiedzi

Skopiuj tabele z jednej bazy danych do drugiej w SQL Server

Mam bazę danych o nazwie foo i bazę danych o nazwie bar. Mam tabelę w foo o nazwie tblFoobar, którą chcę przenieść (dane i wszystkie) do paska bazy danych z ...

3 odpowiedź

Ogranicz maksymalną liczbę wierszy tabeli sqlite

15 odpowiedzi

Wyszukaj wszystkie pola we wszystkich tabelach dla określonej wartości (Oracle)

Czy jest możliwe przeszukiwanie każdego pola każdej tabeli pod kątem określonej wartości w Oracle?Istnieją setki tabel z tysiącami wierszy w niektórych tabel...

13 odpowiedzi

SQL DROP TABLE ograniczenie klucza obcego

Jeśli chcę usunąć wszystkie tabele w mojej bazie danych w ten sposób, czy zajmie się ograniczeniem klucza obcego? Jeśli nie, jak mam się tym zająć najpierw?

3 odpowiedź

WYBIERZ dane z dwóch tabel w MySQL

Co ja mam: Następna struktura:table_zero->ID (PODSTAWOWY z automatycznym przyrostem)-> inneTabela 1->ID (klucz obcy do identyfikatora zero tabeli)-&...

8 odpowiedzi

Mysql: Wybierz wiersze z tabeli, których nie ma w innym

Jak wybrać wszystkie wiersze w jednej tabeli, które nie pojawiają się na innej?Tabela 1:

8 odpowiedzi

Co jest bardziej wydajne: wiele tabel MySQL lub jeden duży stół?

6 odpowiedzi

Utwórz zmienną tabeli w MySQL

Potrzebuję zmiennej tabeli do przechowywania poszczególnych wierszy z tabeli w ciąguMySQL procedura. Na przykład. zadeklaruj tabelę @tb (id int, nazwa varcha...