Wyniki wyszukiwania dla "video"

2 odpowiedź

Media Source Api nie działa dla niestandardowego pliku webm (wersja Chrome 23.0.1271.97 m)

7 odpowiedzi

Tworzenie filmu z serii wątków w R [zamknięte]

Czy istnieje łatwy sposób na stworzenie „filmu” poprzez zszycie kilku wątków w obrębie R?

6 odpowiedzi

Jak dodać nowy dźwięk (nie miksowanie) do wideo za pomocą ffmpeg?

Użyłem polecenia takiego jak:

1 odpowiedź

odtwarzanie wideo wyświetla pusty ekran z tylko dźwiękiem?

Muszę opracować jedną aplikację na Androida.tutaj muszę odtworzyć film na youtube w trybie pełnoekranowym i normalnym.korzystam z youtubeplayerfragment.Tutaj...

3 odpowiedź

Wbudowane filmy z YouTube nie będą odtwarzane

4 odpowiedź

Podejścia do tworzenia wideo w Matlabie

Jakie są możliwości tworzenia filmów w Matlab? Szukałem i znalazłem głównie 3 skrzynki narzędziowe, które działają w tej dziedzinie, przetwarzanie obrazu, ak...

1 odpowiedź

Jak otworzyć kamerę, a następnie przejdź do trybu obrazu (na odwrót)

W moim przypadku chcę zrobić zdjęcie lub przechwycić wideo, właściwie mogę to zrobić, jeśli utworzę osobne zamiary. Mam na myśli to, że mogę otworzyć aparat ...

3 odpowiedź

Streaming RTP / RTSP: problemy z synchronizacją / datownikiem

8 odpowiedzi

podjęto próbę uzyskania dostępu do gniazda w sposób uniemożliwiający dostęp do niego. czemu?

2 odpowiedź

Jak napisać plik wideo w OpenCV 2.4.3