Wyniki wyszukiwania dla "regex"

2 odpowiedź

Pobieranie wyszukiwania regex w C ++

Witam Jestem nowy w wyrażeniach regularnych iz tego, co zrozumiałem ze strony referencyjnej c ++, możliwe jest uzyskanie wyników dopasowania.Moje pytanie brz...

3 odpowiedź

Usuń wszystko po ostatnim ukośniku

8 odpowiedzi

Granice Javascript RegExp + Word + znaki Unicode

Buduję wyszukiwanie i użyję za jego pomocą autouzupełniania javascript. Jestem z Finlandii (język fiński), więc muszę radzić sobie z niektórymi znakami specj...

5 odpowiedzi

Regex, aby akceptować tylko alfabety i spacje oraz uniemożliwiać spacje na początku i na końcu łańcucha

Mam następujące wymagania do walidacji pola wejściowego:Powinien zawierać tylko alfabety i spacje między alfabetami.Nie może zawierać spacji na początku ani ...

3 odpowiedź

Jak wyszukać / zamienić tekst za pomocą opakowania „a href” w JavaScript?

5 odpowiedzi

Wyrażenie regularne pasujące do rozdzielonej przecinkami listy klucz = wartość, gdzie wartość może zawierać przecinki

Mam naiwny „parser”, który po prostu robi coś takiego:

1 odpowiedź

Doskonały sposób na napisanie gsubu dla dopasowania wyrażeń regularnych?

7 odpowiedzi

Wyodrębnij liczbę zmiennej długości z łańcucha

Chcę wyodrębnić z łańcucha szereg zmiennych długości.Ciąg wygląda tak:

1 odpowiedź

Podziel tekst na zdania

5 odpowiedzi

Jquery: wejście filtru po naciśnięciu klawisza

Mam pole tekstowe, które akceptuje tylko następujące znaki:Dozwolone znaki: [a-z 0-9 + # -.]To ten sam filtrWIĘC robi w polu „Tagi”, gdy zadajesz pytanie. Je...