Wyniki wyszukiwania dla "regex"

2 odpowiedź

analiza słów i ocena z pliku pytona

Robię słowo po słowie analizę zdania, takiego jak„Hej tam !! To wspaniały film ???”Mam wiele zdań takich jak powyżej. Mam ogromny plik danych, jak pokazano p...

2 odpowiedź

Jak używać nazwanych grup podczas wykonywania Regex.Replace ()

5 odpowiedzi

Kiedy występuje preg_match (): występuje nieznany błąd modyfikatora?

5 odpowiedzi

Dopasuj wzór zliczania w R

Jak skutecznie policzyć liczbę wystąpień jednego ciągu znaków, które występują w innym ciągu znaków?Poniżej jest mój dotychczasowy kod. Z powodzeniem identyf...

1 odpowiedź

Regexp, aby sprawdzić ciągłe 3 cyfry w ciągu

1 odpowiedź

Sprawdź, czy NSString zawiera jakieś liczby i ma co najmniej 7 znaków

2 odpowiedź

wyrażenie regularne dla prawidłowej liczby dwucyfrowej

Chcę mieć sprawdzanie poprawności w php za cenę, która może wynosić 100 lub 100.45 2 miejsca po przecinku będą opcjonalne.Teraz walidacja powinna zezwalać ty...

7 odpowiedzi

Regex, aby usunąć komentarze warunkowe

Chcę wyrażenie regularne, które może dopasować komentarze warunkowe na stronie źródłowej HTML, dzięki czemu mogę usunąć tylko te. Chcę zachować regularne kom...

1 odpowiedź

Czy istnieje błąd w asercjach dotyczących wyszukiwania Ruby (1.9 / 2.0)?

Dlaczego regex nie jest

1 odpowiedź

Konwertuj wyrażenie regularne Perla na równoważne wyrażenie regularne ECMAScript