Wyniki wyszukiwania dla "regex"

2 odpowiedź

Wyrażenie regularne PHP pasujące do linii zaczynających się od znaku specjalnego

Mam plik tekstowy z pewną wartością konfiguracyjną. Komentarz zaczyna się od # Próbuję znaleźć wzór wyrażenia regularnego, który wykryje wszystkie linie zacz...

1 odpowiedź

Kiedy ustawienie „perl = TRUE” w „strsplit” nie działa (zgodnie z przeznaczeniem lub w ogóle)?

2 odpowiedź

jak zastąpić wszystkie znaki specjalne oprócz podkreślenia i okresu w php?

2 odpowiedź

Różnice w składni RegEx między Pythonem a Javą

Mam działające wyrażenie regularne w Pythonie i próbuję przekonwertować go na Javę. Wydaje się, że istnieje subtelna różnica w implementacjach.RegEx próbuje ...

2 odpowiedź

Maskowanie pola tekstowego do akceptowania tylko miejsc po przecinku

4 odpowiedź

Zamień wszystkie występujące znaki w cudzysłowie na PHP

Jak mogę przekonwertować coś takiego:

3 odpowiedź

Zwróć pierwszy zewnętrzny wynik z ciągu, używając wyrażeń regularnych

Mam następujący ciąg:

4 odpowiedź

Regex.Match całe słowa

W

2 odpowiedź

Wyszukiwanie wyrażeń regularnych MongoDB - zaczyna się od użycia sterownika javascript i NodeJS

1 odpowiedź

Wyrafinowany tekst regex znajdź i zamień