Wyniki wyszukiwania dla "nsdocumentdirectory"

3 odpowiedź

Właściwe miejsce do przechowywania danych aplikacji w IOS

1 odpowiedź

AVAudioPlayer Nie odtwarza utworów wewnątrz folderów?

Użyłem tego kodu do odtwarzania utworów, które nie odtwarzają piosenek w folderach lub folderach folderów z wyjątkiem katalogu Dokumenty.

1 odpowiedź

Dołącz film w SKPSMTPMessage

Mam plik VideoClip.mp4 przechowywany w katalogu moich dokumentów w mojej aplikacji. Mogę pomyślnie wysłać wiadomość e-mail z SKPSMTPMessage, (e-mail, temat, ...

3 odpowiedź

MPMoviePlayerController nie odtwarza z folderu Dokumenty

4 odpowiedź

Jak zapisać plik w folderze dokumentów?

Próbuję zapisać dane w folderze dokumentów na symulatorze iPhone 5.1.

2 odpowiedź

Aplikacje muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi przechowywania danych iOS lub zostaną odrzucone w aplikacji zawierającej plik .sqlite3

Stworzyłem aplikację ebook, a moja aplikacja zawiera wiele obrazów i plików pdfUmieszczałem pobrane obrazy w / Library / Caches i umieszczałem pliki pdf i pl...

10 odpowiedzi

Usuń określony plik z katalogu dokumentów

Chcę usunąć obraz z katalogu dokumentów aplikacji. Kod, który napisałem, aby usunąć obraz, to:

3 odpowiedź

Jak wyświetlić wszystkie obrazy z katalogu NSDocument

Najpierw wybrałem zdjęcia z biblioteki zdjęć do biblioteki ALAsset, a następnie zapisałem obrazy w katalogu dokumentów ze ścieżki biblioteki ALAsset.Używam t...

4 odpowiedź

Jak uzyskać listę directores w NSDocumentDirectory?

Stworzyłem kilka katalogów w NSDocumentDirectory jako