Wyniki wyszukiwania dla "mathematical-optimization"

3 odpowiedź

k-najkrótszy (alternatywny) algorytm ścieżki, implementacje java

4 odpowiedź

Dlaczego wagi sieci neuronowych powinny być inicjowane liczbami losowymi?

Próbuję zbudować sieć neuronową od podstaw. W całej literaturze dotyczącej sztucznej inteligencji istnieje zgoda co do tego, że wagi powinny być inicjowane l...

5 odpowiedzi

Jak wyświetlić postęp funkcji scipy.optimize?

używam

4 odpowiedź

Maksymalizuj sumę liczb „nie nakładających się” z macierzy

7 odpowiedzi

Równoległa optymalizacja wielu wymiarów

Buduję skrypt generujący dane wejściowe [parametry] dla innego programu do obliczenia. Chciałbym zoptymalizować uzyskane dane. Wcześniej korzystałem z optyma...

1 odpowiedź

Stały termin w programie kwadratowym z CPLEX?

Używam CPLEX 12.5.0.0 przez API C #.Do tej pory nigdy nie miałem sytuacji, w której cel miałby stały termin - tylko ograniczenia. Z ograniczeniami zawsze był...

5 odpowiedzi

Jak mogę znaleźć lokalne maksima w obrazie w MATLAB?

Mam obraz w MATLABIE:

2 odpowiedź

Solver QP dla Javy [zamknięty]

Szukam dobrego, łatwego w użyciu, opartego na języku Java, solvera do programowania kwadratowego (QP).Googling wokół natknąłem się na ojAlgo (http://ojalgo.o...

5 odpowiedzi

Wielowątkowe wywołania funkcji celu scipy.optimize.leastsq

używam

3 odpowiedź

Optymalizacja w celu znalezienia liczby zespolonej jako wejścia

Zastanawiam się, czy istnieje biblioteka C / C ++ lub technika kodu Matlab do określania liczb rzeczywistych i złożonych za pomocą solvera minimalizacji. Oto...