Wyniki wyszukiwania dla "units-of-measurement"

5 odpowiedzi

Ułamkowa moc jednostek miar w F #

1 odpowiedź

Pytanie o jednostki SQL Server

3 odpowiedź

Najlepszy typ danych mysql dla gramów, miligramów, mikrogramów i kilodżuli

Jestem bardzo wątpliwy co do typu danych mojej bazy danych, muszę użyć innej jednostki miary, ponieważ mam różne elementy i różne skale, i jestem pewien co d...

2 odpowiedź

F # Ununit - ponowne połączenie wewnątrz funkcji

To pytanie jest ściśle powiązane z tymi (1, 2, 3)Używam zewnętrznej biblioteki, która nie obsługuje (jeszcze) obsługi jednostek miary. Chcę być w stanie „unu...

2 odpowiedź

Używanie względnego zamiast stałego rozmiaru w CSS

4 odpowiedź

Konwertuj wartość śledzenia liter ustawioną w programie Photoshop na równoważne odstępy między literami w CSS

2 odpowiedź

Czy istnieje jakikolwiek dostępny interfejs API reprezentujący różne jednostki przedmiotów, takie jak KG, Litry, Liczniki, KM itp

W moim projekcie gdzieś muszę pracować z

30 odpowiedzi

What is the difference between “px”, “dip”, “dp” and “sp”?

4 odpowiedź

F # Jednostka miary, rzucanie bez utraty typu miary

Czy istnieje wbudowana wersja funkcji rzutowania typu, która zachowuje jednostki, a jeśli nie, jak je utworzyć? Tak więc na przykład z tym kodem, w jaki spos...

2 odpowiedź

Konwersja z m / s na km / h za pomocą F # jednostek miary

Jestem w trakcie nauki F # - i obecnie zajmuję się Jednostkami miary. Mam prostą kalkulację zwracającą metry na sekundę i chcę wprowadzić funkcję przekształc...