Zrzut ekranu ignoruje niektóre okna

Pracuję w MFC i próbuję przechwycić bmp pulpitu. W tym celu używam GetDC (NULL), ale wygląda na to, że ignoruje on specjalne skórki. Wydaje się, że ignoruje okna narysowane przy pomocy UpdateLayeredWindow. Takie zachowanie wydaje się mieć miejsce tylko w systemach Vista x64 i XP. Próbowałem również GetWindowDC z HWND na pulpicie, ale wynik jest taki sam.

UWAGI: 1) Działa ekran drukowania. 2) W systemie Vista, jeśli włączę Aero, zrzuty ekranu są w porządku, pojawiają się „specjalne” okna. Tak więc w systemie Vista dzieje się to tylko wtedy, gdy Aero jest wyłączone.

Pomysły?

Dziękuję Ci.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion