Wyniki wyszukiwania dla "blas"

2 odpowiedź

Numpy, BLAS i CUBLAS

Numpy może być „połączony / skompilowany” z różnymi implementacjami BLAS (MKL, ACML, ATLAS, GotoBlas itp.). Konfiguracja nie zawsze jest prosta, ale jest moż...

4 odpowiedź

Jaka jest dobra darmowa biblioteka BLAS / LAPACK (open source) dla .net (C #)?

Mam projekt napisany w języku C #, w którym muszę wykonać różne liniowe operacje algebraiczne na macierzach (np. Faktoryzacja LU).Ponieważ program jest główn...

1 odpowiedź

armadillo linear system solver (z openblas)

Testowałem różne kody open source do rozwiązywania liniowego układu równań w C ++. Jak dotąd najszybszy znalazłem pancernik, używając również pakietu OPENbla...

1 odpowiedź

Czy scipy obsługuje wielowątkowość dla rzadkiego mnożenia macierzy podczas używania MKL BLAS?

1 odpowiedź

rozkład cholesky Błąd ScaLapack

3 odpowiedź

Kompilacja numpy z integracją OpenBLAS

Próbuję zainstalować

1 odpowiedź

cuBLAS argmin - segfault jeśli wyjście do pamięci urządzenia?

W cuBLAS,

1 odpowiedź

Biblioteka Fortran 90/95 dla rzadkich macierzy?

3 odpowiedź

Dlaczego wieloprocesowość używa tylko jednego rdzenia po zaimportowaniu numpy?

Nie jestem pewien, czy jest to bardziej problem z systemem operacyjnym, ale pomyślałem, że chciałbym zapytać, czy ktoś nie ma wglądu w końcówkę Pythona.Próbo...

2 odpowiedź

Cross-Compiling Armadillo Linear Algebra Library