Wyniki wyszukiwania dla "vmware"

3 odpowiedź

Kontrola SVN współdzielonego folderu maszyny wirtualnej

Mam wyewidencjonowanie SVN na komputerze Mac z użyciem subclipse. Chcę móc udostępnić ten folder folderowi współdzielonemu vmware w systemie Windows 7 i wyko...

4 odpowiedź

Jaka jest różnica między PySphere a PyVmomi?

Muszę napisać skrypty Pythona, aby zautomatyzować konfigurację czasu maszyn wirtualnych działających na hoście ESX / ESXi. Nie wiem, którego api użyć ... Mog...

1 odpowiedź

Jak wykonać naciśnięcie klawisza w PowerShell?

Mam skrypt ps1 do pobrania informacji ze środowiska klastra vmware.W pewnym miejscu skrypt ps1 wymagaWCHODZIĆ naciśnięcie klawisza.Więc jak to zrobić?-Dzięki

3 odpowiedź

Niepowodzenie HttpWebrequest z wewnętrznym wyjątkiem Uwierzytelnienie nie powiodło się, ponieważ zdalna strona zamknęła strumień transportowy

Korzystając z C #, .NET 4.5, próbuję wysłać żądanie WWW za pośrednictwem HttpWebRequest na zdalnym serwerze. Zobacz poniższy kod. Spróbowałem większości rozw...

7 odpowiedzi

Czy mogę użyć adaptera USB do portu szeregowego, aby porozmawiać z moją płytą programistyczną z VMWare Fusion?

2 odpowiedź

64-bitowe wykrywanie Windows VMware

Próbuję opracować aplikację, która wykrywa, czy program działa wewnątrz maszyny wirtualnej.W przypadku 32-bitowego systemu Windows istnieją już metody wyjaśn...

3 odpowiedź

ten certyfikat został podpisany przez nieznany organ

Muszę utworzyć plik ipa do celów testowych. Idę do Keychian access -> Certificate assistant -> Żądam certyfikatu od urzędu certyfikacji i tworzę plik s...

1 odpowiedź

Problem maszyny wirtualnej klienta AppFabric

mamy serwer klastrów AppFabric i mogę z nim pracować, używając mojego komputera dev jako klienta. Aby symulować różne serwery WWW uzyskujące dostęp do serwer...