Wyniki wyszukiwania dla "regional-settings"

4 odpowiedź

Jak uzyskać / ustawić bieżącą lokalizację w oknach?

Muszę być w stanie pobrać / ustawić bieżącą lokalizację w Win 7 (Panel sterowania -> Regionalny i język -> Lokalizacja):

1 odpowiedź

Czytanie ustawień lokalizacji regionalnej (kod kraju) w systemie Windows przy użyciu Ruby?

Próbuję uzyskać dostęp doPanel sterowania: Region i język: Lokalizacja:Aktualna lokalizacja ustawienie za pomocą Ruby. Interesuje mnie tylko kod kraju.Najbli...

1 odpowiedź

Aplikacja ASP.NET nie odzwierciedla ustawień regionalnych

2 odpowiedź

Jak wykryć kraj odwiedzający