Wyniki wyszukiwania dla "boot"

3 odpowiedź

Jak włączyć adbd do słuchania portu w czasie rozruchu w Androidzie?

Mam zakorzenionego HTC Hero i chcę, aby adbd słuchał portu podczas startu.Próbowałem znaleźć kodtutaj:

1 odpowiedź

Jak uzyskać czas rozruchu systemu Android

2 odpowiedź

Jak mogę umieścić skompilowany sektor startowy na pamięci USB lub dysku?

Właściwie interesuje mnie, jak działa system operacyjny, od POST przez proces rozruchu po jądro, GUI itp.Muszę zacząć od początku: sektor rozruchowyWiększość...

2 odpowiedź

Która wartość powinna zostać użyta dla SP dla procesu uruchamiania?

Sekwencja ładowania początkowego w BIOS-ie załaduje pierwszy prawidłowy MBR, który znajdzie w pamięci fizycznej komputera pod adresem 0x7C00.Która wartość po...

2 odpowiedź

Na wtyczce rozruchu / zestawu słuchawkowego pojawia się ikona powiadomienia

3 odpowiedź

Projekt Android: długo działająca usługa w tle lub AlarmManager?

Buduję aplikację, która w regularnych odstępach czasu będzie monitorować stan baterii, połączenie Wi-Fi i dane o lokalizacji i będzie zapisywać wyniki w plik...

3 odpowiedź

ADB Odbierz transmisję BOOT_COMPLETE

Chcę zaczekać, aż telefon komórkowy z Androidem się uruchomi i MediaScanner zostanie ukończony.Następnie chcę wykonać akcję za pomocą adb.adb wait-for-device...

1 odpowiedź

Android IntentService nie uruchomi się podczas rozruchu

Mam IntentService, który uruchamia się podczas rozruchu i pozostaje uruchomiony w tle. Brak działania uruchamiającego, IntentService jest wywoływany przez od...

1 odpowiedź

Dlaczego 55 AA jest używane jako sygnatura rozruchowa na komputerach IBM? [Zamknięte]

2 odpowiedź

zależności update-rc.d i init.d

Próbuję więc napisać kilka skryptów init.d spełniających wymagania LSB, aby działały odpowiednio podczas uruchamiania i zamykania. Niestety, mam problemy z L...