Wyniki wyszukiwania dla "jrockit"

1 odpowiedź

Co się stanie, gdy ustawimy równy rozmiar Xmx i Xms

Kiedy ustawimy wartości Xms i Xmx na równe, jaki jest wpływ na FullGC lub alokację dla młodych / dzierżawionych genów w HotSpot.Czy to robi różnicę w JRockit?

1 odpowiedź

Czy można zapisać JavaVM * i JNIEnv * jako zmienną globalną i użyć go w innym miejscu?

JavaVM * javaVM = NULL; JNIEnv * jniEnv = NULL;( createJavaVM) (& javaVM, (void * ) & jniEnv, & javaVMInitArgs)gdzie javaVM * i jniEnv * są zmien...