Wyniki wyszukiwania dla "destructor"

12 odpowiedzi

Dlaczego potrzebujemy czystego wirtualnego destruktora w C ++?

Rozumiem potrzebę wirtualnego destruktora. Ale dlaczego potrzebujemy czystego wirtualnego destruktora? W jednym z artykułów C ++ autor wspomniał, że używamy ...

1 odpowiedź

exit (0) vs powrót 0

3 odpowiedź

Jakie destruktory są uruchamiane, gdy konstruktor zgłasza wyjątek?

2 odpowiedź

jawne wywołanie destruktora

Rozumiem, że w większości przypadków nie powinniśmy jawnie wywoływać destruktora. Jednak widziałem przykład z C ++ 11 Standard N3485 Rozdział 13.4.5 Argument...

7 odpowiedzi

RAII a wyjątki

2 odpowiedź

skalarne usuwanie destruktora

2 odpowiedź

C ++ Dziwne zachowanie konstruktora

1 odpowiedź

Domyślny konstruktor / destruktor poza klasą?

Czy zgodnie z normą C ++ 11 jest to zgodne z prawem (

3 odpowiedź

Dlaczego mój destruktor został wywołany dwukrotnie?

Załóżmy, że hace klasę Student metodą:

16 odpowiedzi

throwing exceptions out of a destructor