Wyniki wyszukiwania dla "destructor"

4 odpowiedź

GC.Collect () nie zbiera natychmiast?

3 odpowiedź

Dlaczego musimy użyć virtual ~ A () = default; zamiast virtual ~ A () {} w C ++ 11?

W słupku przepełnienia stosuSprawdzanie typu obiektu w C ++ 11, Mam komentarz:W C ++ 11 rzeczywiście chcesz to zrobić

2 odpowiedź

Czy trywialne destruktory powodują aliasing

C ++ 11 §3.8.1 deklaruje, że dla obiektu z trywialnym destruktorem mogę zakończyć jego żywotność, przypisując do jego pamięci. Zastanawiam się, czy trywialne...

8 odpowiedzi

Czy można użyć „usuń to”, aby usunąć bieżący obiekt?

Piszę listę połączoną i chcę, aby destruktor struktury (struktura Node) po prostu usunął się i nie miał żadnych skutków ubocznych. Chcę, aby destruktor mojej...

6 odpowiedzi

Dlaczego nie ma RAII w .NET?

Bycie przede wszystkim deweloperem C ++ nieobecnościRAII (Resource Acquisition Is Initialization) w Javie i .NET zawsze mi przeszkadzało. Fakt, że ciężar czy...

5 odpowiedzi

Obiekt przydzielony do stosu C ++, jawne wywołanie destruktora

3 odpowiedź

Zarządzanie pamięcią Cocos2dx, jak używać destruktorów i kiedy zwalniać obiekty?

Czytam w internecie i dokumentacji, ale szczerze mówiąc, nie rozumiem. Ponieważ jestem nowym użytkownikiem cocos2d-x, chciałbym lepiej zrozumieć, w jaki spos...

2 odpowiedź

Czy zmienne statyczne (globalne) zostaną zniszczone po zakończeniu programu? [duplikować]

Możliwy duplikat:Czy C ++ wywołuje destruktory dla globalnych i klasowych zmiennych statycznych?Jaki jest czas życiaświatowy

5 odpowiedzi

Kiedy obiekt jest „poza zasięgiem”?

W C ++, kiedy obiekt jest zdefiniowany jako „poza zakresem”?Dokładniej, jeśli miałbym listę pojedynczo połączoną, co zdefiniowałoby obiekt węzła z pojedynczą...

1 odpowiedź

Jak radzić sobie z ostrzeżeniem „destruktor czasu wyjścia” w clang?