Wyniki wyszukiwania dla "legend"

1 odpowiedź

R - dodawanie legendy do ggmap (ggplot2) podczas używania adnotacji

4 odpowiedź

Matplotlib: Kolorowany tekst w legendzie zamiast w linii

Na niektórych monitorach LCD kolor linii poziomych w legendzie jest trudny do odróżnienia. (Zobacz załączony obraz). Czy zamiast rysować linię w legendzie, c...

1 odpowiedź

Jak wyłączyć legendę w nvd3 lub ograniczyć jej rozmiar

4 odpowiedź

Usuń linię przechodzącą przez znacznik w legendzie matplotlib

1 odpowiedź

ggplot2: Zmień symbol legendy

1 odpowiedź

Sortuj kolejność legend w ggmap

Jak mogę uporządkować porządek legend w ggmapie? Mam następujący kod:

4 odpowiedź

ggplot2 zachowaj nieużywane poziomy

Chcę narysować nieużywane poziomy (czyli poziomy, na których liczba wynosi 0) w moim wykresie słupkowym, jednak niewykorzystane poziomy są upuszczane i nie m...

1 odpowiedź

Kolor tekstu legendy zgodny z kolorem linii w jqplot

ja używam

1 odpowiedź

matplotlib: colorbars i jego etykiety tekstowe

Chciałbym stworzyć

5 odpowiedzi

Wykresowanie MATLAB: przypisywanie etykiet legendy podczas wydruku

Kreślę dane w typowym formacie wykresu rozrzutu MATLAB. Zwykle podczas drukowania wielu zestawów danych używałbym polecenia „trzymaj się;”, a następnie kreśl...