Wyniki wyszukiwania dla "legend"

2 odpowiedź

Centrowanie legendy poniżej dwóch działek w r

Chciałbym wyśrodkować wspólną legendę poniżej dwóch wątków. używałem

1 odpowiedź

Dodaj symbol pch w legendzie wykresu R

Mam jeden szereg czasowy, który jest reprezentowany przez czarną linię i jedną reprezentowaną przez czerwoną krzywą. Następnie mam pojedyncze punkty, które m...

5 odpowiedzi

Wykresowanie MATLAB: przypisywanie etykiet legendy podczas wydruku

Kreślę dane w typowym formacie wykresu rozrzutu MATLAB. Zwykle podczas drukowania wielu zestawów danych używałbym polecenia „trzymaj się;”, a następnie kreśl...

2 odpowiedź

Wyświetlanie legendy JFreeChart

6 odpowiedzi

Jak pokazać legendę tylko dla określonego podzbioru krzywych w kreśleniu?

7 odpowiedzi

Dodaj wspólną legendę dla połączonych ggplots

2 odpowiedź

Dodaj tabelę (wyrównane bloki tekstu), aby narysować w R

Chciałbym dodać małą tabelę (na przykład jako legendę) do fabuły wR. Myślę o czymś takim:

1 odpowiedź

Sortuj kolejność legend w ggmap

Jak mogę uporządkować porządek legend w ggmapie? Mam następujący kod:

5 odpowiedzi

Jak przypisać wiele etykiet jednocześnie w matplotlib?

Mam następujący zestaw danych:

2 odpowiedź

Jak mogę zmienić kolor wykresu w każdej iteracji w MATLABIE?

Poniżej znajduje się część mojego kodu matlab. Jak pokazano, chciałbym narysować 8 krzywych na jednym wykresie. Ale chcę, aby każda krzywa miała jeden niepow...