Wyniki wyszukiwania dla "armadillo"

1 odpowiedź

RcppArmadillo przekazuje funkcję zdefiniowaną przez użytkownika

Rozważ następujący kod R,

1 odpowiedź

Importowanie biblioteki Armadillo C ++ do Xcode

5 odpowiedzi

C ++: Konwersja pliku tekstowego liczb całkowitych na plik obrazu bitmapowego w formacie BMP

Mam plik tekstowy zapisywany przez bibliotekę macierzową zawierającą matrycę 2D jako taką:

2 odpowiedź

Cross-Compiling Armadillo Linear Algebra Library

1 odpowiedź

armadillo linear system solver (z openblas)

Testowałem różne kody open source do rozwiązywania liniowego układu równań w C ++. Jak dotąd najszybszy znalazłem pancernik, używając również pakietu OPENbla...

3 odpowiedź

Porównaj blitz ++, armadillo, boost :: MultiArray

4 odpowiedź

Fast LAPACK / BLAS do mnożenia macierzy

Obecnie badam bibliotekę Armadillo C ++ dla algebry liniowej. Z tego co zrozumiałem używa biblioteki LAPACK / BLAS do podstawowych operacji macierzowych (np....

3 odpowiedź

Konwertuj wektor RcppArmadillo na wektor Rcpp

Próbuję przekonwertować wektor RcppArmadillo (np.

1 odpowiedź

armadillo C ++: inicjalizacja macierzy z tablicy