Wyniki wyszukiwania dla "proxy"

4 odpowiedź

symfony2 za Amazon ELB: zawsze zaufane dane proxy?

Używam aplikacji internetowej Symfony2 na AWS i używam Elastic Load Balancer.W metodzie kontrolera muszę wykonać następujące czynności, aby uzyskać adres IP ...

1 odpowiedź

Korzystanie z usługi internetowej za pośrednictwem internetowego serwera proxy, przy użyciu klienta WCF w języku C #; zapewnienie uwierzytelniania serwera proxy

Mam program kliencki, który korzysta z usługi internetowej. Działa całkiem dobrze w wielu instalacjach. Teraz mam sytuację, w której nowy klient łączy się z ...

4 odpowiedź

JMeter Nagrywanie proxy https nie działa

Nagrywam sesję https aplikacji internetowej opartej na JSF na JMeter i nie działa.Aplikacja docelowa jest hostowana na: AWSWersja JMeter: 2,9 r1437961Przeglą...

3 odpowiedź

Jak przechwytywać wszystkie żądania wysyłane przez stronę w webdriver? Czy jest jakaś alternatywa dla Browsermob?

Używam Selenium2 / WebDriver do testowania moich aplikacji internetowych. Wszystkie testy są napisane w Javie i uruchamiane z Maven.Podczas otwierania strony...

2 odpowiedź

requests.exceptions.SSLError: [Errno 8] _ssl.c: 504: EOF wystąpił z naruszeniem protokołu

Próbowałem wszystkiegoq & a aby go rozwiązać, ale nadal otrzymuję ten błąd.Moja ostatnia próba opiera się naKomentarz Lukasy a mój kod wygląda tak:

5 odpowiedzi

Ivy za pośrednictwem proxy Nexus

czy ktoś wie, jak określić w Ivy coś takiego jak lustro / mirrorOf w Maven? Pracuję z lokalnym serwerem proxy Maven (Nexus) i potrzebuję narzędzia do określe...

12 odpowiedzi

Błąd Visual Studio: (407: Wymagane uwierzytelnianie proxy)

Jestem za korporacyjnym serwerem proxy, który wymaga poświadczeń. Próbowałem połączyć się z serwerem TFS (na tfspreview.com) za pomocąMS Visual Studio Pro 20...

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób w programistycznym .NET na nasłuchiwanie ruchu HTTP?

6 odpowiedzi

Wykonywanie żądań http przez proxy SOCKS5 w NodeJS

4 odpowiedź

Czy możliwe jest określenie poświadczeń proxy w pliku web.config?

Muszę skonfigurować stronę internetową, aby uzyskać dostęp do usługi internetowej na innym komputerze, za pośrednictwem serwera proxy. Mogę skonfigurować wit...